Pogoda Sokolniki z serwisu

Rozkład jazdy autobusów

Rozkład jazdy 46

Zostań sponsorem serwisu

Najlepsza lokalna promocja Twojej firmy

Najnowsze ogłoszenia

Przepraszam, czy tu biją? - Interaktywna mapa zagrożeń

Komenda Główna Policji wdrożyła niedawno interaktywną mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Poniżej widok okolicy Sokolnik-Lasu

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Mapa pozwala nie tylko sprawdzić co działo się w okolicy, ale również zgłosić zdarzenie, które miało miejsce do 30 dni wstecz raz w ciągu 24h

Wśród  kategorii, jest wiele związanych z przyrodą a w szczególności lasem, takim jak nasz.

zrzut-ekranu-2016-10-17-o-19-47-42Można zgłosić między innymi :

  • Nielegalną wycinkę drzew
  • Niszczenie zieleni
  • Kłusownictwo
  • Poruszanie się po terenach leśnych quadami
  • Wypalanie traw

Zgłoszenia są anonimowe, co początkowo może doprowadzić do nadużywania tej funkcjonalności.

Link do mapy

Frekwencja Radnych

W 2015 roku w efekcie wyborów mieszkańców zmienił się nie tylko wójt ale również  Rada Osiedla Sokolnik Lasu.

W odróżnieniu do wyborów do Rady Osiedla 2011-2015, chętnych było więcej niż miejsc do obsadzenia w Radzie. Nie trzeba było organizować “łapanki” i obsadzać wakatów osobami niezainteresowanymi. Wręcz przeciwnie – kilkoro kandydatów nie weszło w skład w skutek za małej liczby głosów jaką zdobyli od stałych mieszkańców Sokolnik.

Obserwując spotkania Rady Osiedla można jednak odnieść wrażenie, że nie wszyscy są w stanie stanąć na wysokości zadania jakie wzięli na swoje barki.

Analizując listy obecności problemem okazuje się nawet frekwencja podczas zebrań .

(Zebrania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca i trwają mniej niż 2 godziny)

Postanowiliśmy przyjrzeć się temu i poniżej przedstawiamy dane o frekwencji

frekwencja-rada-osiedla

Na podstawie tych danych przygotowaliśmy ranking naszych reprezentantów:

Radny

Obecność

Malewicki Jan

100%

Pyda-Żyliński Marcin

93%

Dąbrowska Katarzyna

80%

Jacaszek Krzysztof

80%

Poborska Stanisława

80%

Starzyński Władysław

80%

Malicki Krzysztof

73%

Szcześniak Lidia

73%

Leśniewicz Agnieszka

67%

Malicka Jolanta

67%

Dana Andrzej

60%

Kaliński Krzysztof

40%

Łuniewska Elżbieta

33%

Łuniewski Tadeusz

33%

Osmoliński Ryszard

27%

zrzut-ekranu-2016-10-14-o-19-20-52

 

Dane mówią za siebie. Oczywiście należy pamiętać, że są sytuacje losowe uniemożliwiające obecność na spotkaniu. Ale w przypadku chronicznej nieobecności i utrzymywaniu mandatu radnego jest to okazywanie braku szacunku reszcie radnych i wyborcom.

 

Koszmar z ulicy Warszawskiej

Nasza miejscowość przyciąga miłośników zieleni, ciszy i sosnowego mikroklimatu. Wiele osób marzy o zamieszkaniu tu na stałe. Nie wszyscy mogą te marzenia zrealizować. Ale okazuje się, że nawet spełnione marzenie może zamienić się w koszmar.
Doświadczyli tego mieszkańcy ulicy Warszawskiej, w których sąsiedztwie powstało nielegalne składowisko odpadów. Przez ostatnie kilka lat działka przy ulicy Warszawskiej 3 już niemal całkowicie zapełniła się rzeczami przywożonymi ze śmietników łódzkich i podłódzkich. Zgromadzona odzież, nieosłonięta przed deszczem, szybko gnije. Dobiegający z posesji fetor uprzykrza życie sąsiadów, zwłaszcza w letnie, ciepłe dni. Mieszkańcy próbowali zainteresować sprawą urzędników gminnych. Dopiero po ostatnich wyborach samorządowych doczekali się reakcji – na miejsce przyjechał wójt. Niestety, póki co, działanie Gminy ograniczyło się do podstawienia jednego kontenera.

dsc03865 dsc03869

Radość z mieszkania w pięknym miejscu mieszkańcom ulicy Warszawskiej odbiera również inwestycja prowadzona przy Warszawskiej 6. Najpierw wycięto tam ponad 40 wiekowych sosen. Teraz w szybkim tempie powstaje budynek, którego bryła i gabaryty niszczą tradycyjny sokolnicki krajobraz. Inwestycja wydaje się nie spełniać kilku punktów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dopuszczalna powierzchnia zabudowy, wysokość, typ ogrodzenia). Dowiedzieliśmy się, że do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wpłyną wkrótce zapytania o legalność prowadzonych na Warszawskiej działań.

dsc03863 dsc03870

Niestety nie jest to pierwsza inwestycja naruszająca przyrodniczy i architektoniczny ład Sokolnik-Lasu. Jeśli chcemy zachować wyjątkowość naszej miejscowości, musimy reagować na takie rażące przypadki naruszenia  prawa. Prawo to nie jest ograniczeniem naszej wolności, tylko gwarancją ochrony czegoś cenniejszego niż nasze zachcianki – lasu, piękna, mikroklimatu. Tego wszystkiego, co było tu przed nami i po nas powinno pozostać. Na każdej tablicy dotyczącej inwestycji znajdziemy numer decyzji – dysponując nim możemy sprawdzić w lokalnym inspektoracie nadzoru budowlanego, czy budowa jest legalna, spełnia wszystkie wymogi prawne i kto wydał kontrowersyjną decyzję. Nie bójmy się stawiać inwestorom i urzędnikom niewygodnych pytań.

 

Wystawa prac Magdy i Tomka Ciechanowskich w Galerii Eli Łuniewskiej

Zapraszamy wystawę prac Magdy i Tomka Ciechanowskich w Galerii Sokolnikach

Wernisaż w sobotę o godzinie 18:00

14570632_1803434746541786_2499186536241154264_o

Mieszkańcy w centrum uwagi. Październikowe zebranie Rady Osiedla

Wczorajsze zebranie Rady Osiedla skoncentrowało się głównie wokół spraw zgłaszanych przez mieszkańców. Podsumowano efekty dotychczasowych interwencji oraz wysłuchano kolejnych sygnałów. Poznaliśmy również priorytety w budżecie Rady na 2017 rok.

Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź Wójta Gminy Ozorków w sprawach zgłaszanych przez radnych, często na wniosek mieszkańców. Większość z postulatów zostało przez Gminę lub za jej pośrednictwem zrealizowanych: oświetlenie ulicy Chopina trafiło do projektu budżetu Gminy na 2017 rok; właściciel baru “Pod brzozą” otrzymał ostrzegawcze pismo z Gminy w sprawie nadmiernego hałasu uciążliwego dla sąsiadów (konsekwencją może być odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu); zgodnie z sugestiami mieszkańców przesunięty zostanie termin wiosennego wywozu śmieci wielkogabarytowych; usunięto zagrażające bezpieczeństwu drogowemu nasadzenia na skrzyżowaniu ulic Literackiej i Narutowicza; sprawa nielegalnego pozostawiania odpadów trafiła do Komendy Policji w Ozorkowie, a stamtąd do Sądu Rejonowego w Zgierzu. Ponadto Wójt wyraził zgodę na otwarcie placu targowego od ulicy Konopnickiej, ale nie zgodził się na zamknięcie przejazdu od strony ulicy Różanej – w efekcie powstanie możliwość przejazdu przez plac. Z tą ostatnią decyzją nie zgodzili się ani radni ani obecna na zebraniu mieszkanka ulicy Różanej, dlatego zdecydowano o ponownym, dokładniejszym przedstawieniu sprawy Wójtowi (wcześniej przedstawiona była na piśmie, a zdaniem radnego Jana Malewickiego skuteczniejsze będzie osobiste spotkanie w tej sprawie).

obraz-105

Sprawne procedowanie spraw zgłaszanych przez mieszkańców cieszy. Ale w miejsce tych załatwionych natychmiast pojawiają się kolejne. Wczoraj mieszkańcy zgłosili dwa problemy z ulicy Warszawskiej.

Pierwszy z nich to inwestycja przy ul. Warszawskiej 6, na działce znanej już mieszkańcom Sokolniki z bulwersującej wycinki ponad 40 starych sosen. Teraz zaniepokojenie wywołuje szybko postępująca budowa domu, który zdaje się być niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Zdaniem mieszkańców naruszone są przynajmniej 3 jego punkty: budynek zajmuje większą niż dopuszczalna powierzchnię działki (w Sokolnikach-Lesie może to być maksymalnie 15% powierzchni działki); przekracza dopuszczalną wysokość (zamiast dozwolonej zabudowy parterowej z użytkowym poddaszem są to dwie pełne kondygnacje z dodatkowym poddaszem nad częścią budynku); jest otoczony niedozwolonym ogrodzeniem (zamiast ażurowego pełny wysoki mur, z nielicznymi “przerwami”). A ponadto w żaden sposób nie wpisuje się okoliczny krajobraz i nie nawiązuje do istniejącej zabudowy. Dodatkowo niepokój mieszkańców budzi zainteresowanie inwestorów zakupem innych działek na ulicy Warszawskiej i w jej okolicach. Rodzi to spekulacje na temat zamiaru wybudowania w tej okolicy osiedla domków, zabudowy wielorodzinnej lub budynków pod działalność gospodarczą niezgodną z miejscowym planem przestrzennym. Przewodniczący Marcin Pyda znał tę sprawę i między innymi z myślą o niej zaprosił na spotkanie inspektora nadzoru budowlanego – niestety inspektor nie dotarł na zebranie. Radni zobowiązali się zgłosić sprawę do inspektoratu oraz poinformowali mieszkańców na temat możliwych form sprawdzenia legalności prowadzonej inwestycji. Redakcja również będzie monitorować tę sprawę.

Drugą uciążliwością, z którą mieszkańcy ulicy Warszawskiej się zmagają i to znacznie dłużej, bo już od kilku lat, to nielegalne składowisko odpadów na działce pod numerem 3. Teren szczelnie wypełniony jest rzeczami przywożonymi z okolicznych śmietników, również łódzkich. Ponieważ najwięcej jest tam starej odzieży, która pod wpływem deszczu gnije, w upalne dni sąsiedzi przeżywają gehennę. Dotychczasowe interwencje w gminie nie przyniosły rozwiązania tej sprawy, a nieudane próby podejmowane przez urzędników, zdaniem sąsiadów, tylko utwierdziły właścicieli w poczuciu bezkarności, co zaowocowało jeszcze szybszym przyrostem śmieci na działce. Mieszkańcy Warszawskiej zdają sobie sprawę, że prawdopodobnie za tymi działaniami kryje się choroba, spotęgowana podeszłym wiekiem właścicieli, dlatego potrzebują fachowej, zdecydowanej interwencji odpowiednich służ, ponieważ sami wyczerpali już wszystkie możliwości perswazji. Radni obiecali wystąpić w odpowiednim wnioskiem do Gminy oraz dowiedzieć się, jakie kroki podejmowali urzędnicy i dlaczego nie znalazły one finału w postaci rozwiązania problemu.

Interwencja w sprawie inwestycji przy ulicy Warszawskiej 6 wywołała wśród radnych dyskusję na temat adekwatności planu zagospodarowania przestrzennego po potrzeb rozwojowych miejscowości. Zdaniem radnego Marcina Pydy, jeśli Sokolniki mają się rozwijać, przyciągać nowych mieszkańców i wspierać rozwój biznesu, plan powinien dawać inwestorom większą wolność, ale przy jednoczesnym wzmocnieniu egzekucji zliberalizowanych przepisów. Zdaniem przewodniczącego “nieżyciowe” są zapisy o maksymalnie 15-procentowej zabudowie działki i o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej jedynie na parterze domu mieszkalnego. Zdecydowanie sprzeciwił się temu głosowi radny Jan Malewicki, twierdząc, że plan nie narzuca inwestorom wielu ograniczeń, a te które wprowadza, są uzasadnione charakterem miejscowości lub warunkami klimatycznymi. Stwierdził, że jakakolwiek dyskusja na temat zmiany planu zagospodarowania powinna być poprzedzona refleksją na temat priorytetów i odpowiedzią na pytanie, czy rada chce chronić las czy poświęcić go dla innych celów. Zdaniem radnego, jeśli problemem jest egzekucja przepisów to nad nią należy pracować, a nie nad liberalizacją rozwiązań prawnych. W innym przypadku również łagodniejsze przepisy będą łamane, przez co unikatowy charakter miejscowości będzie znikał jeszcze szybciej. Pozostali radni nie odnieśli się do propozycji dyskusji nad zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nasza redakcja jest natomiast żywo zainteresowana sprawą, którą uważamy za kluczową dla ochrony wartości przyrodniczej i kulturowej Sokolnik.

miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego

Zapytaliśmy również radnych, w jaki sposób planują rozdysponować środki z przyszłorocznego budżetu Rady (31 tys. zł). Na poprzednim spotkaniu Rady wobec braku kworum decyzje w tej sprawie nie zostały bowiem podjęte, a projekt budżetu miał być zgłoszony do Gminy do końca września. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo złożone w tej sprawie do Wójta. Wynika z niego, że środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie zadań związanych z budową Parku Leśnego (zakup mapy do celów projektowych i zlecenie wykonania projektów aranżacji Parku – zarówno projektu krajobrazowego jak i technicznego). Jeśli jakieś środki pozostaną, będą mogły być wydane na: kontynuowanie akcji wyposażania sokolnickich ulic w ławki  (zamontowanie we wskazanych miejscach kolejnych 15-20 szt); wykonanie prac renowacyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Parku Leśnego; realizację bieżących wniosków mieszkańców dotyczących drobnych napraw i udogodnień, a w ostatniej kolejności na zaprojektowanie i ewentualne wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wysokiej rozdzielczości na terenie miejscowości Sokolniki-Las. Ten ostatni punkt podzielił radnych, dlatego został wpisany jedynie warunkowo i jak twierdzi przewodniczący nie ma praktycznie żadnych szans na realizację.

Budżet-2016-09-po-radzie-osiedla

Na zakończenie zebrania radny Jan Malewicki ponowił apel o intensywniejszą pracę nad koncepcją zagospodarowania Parku Leśnego. Bez niej nie będzie możliwe zlecenie prac projektowych oraz staranie się o środki zewnętrzne na ten cel. Zdaniem radnego comiesięczne spotkania nie są wystarczającą formą aktywności radnych – prace koncepcyjne powinny jego zdaniem odbywać się w intensywniejszym trybie.

Obserwując brak kworum na wrześniowym spotkaniu Rady, a także wczorajszą frekwencję, postanowiliśmy poprosić przewodniczącego o udostępnienie list obecności na zebraniach. Wkrótce przedstawimy Państwu zestawienie obrazujące aktywność naszych przedstawicieli